Destination

Srinagar - Sonmarg - Baltal - Shri Amarnathji Cave -Baltal - Sonamarg - Srinagar Tour package