Destination

Srinagar – Pahalgam-Panchtarni – Amarnath Holy Cave – Pahalgam-Srinagar Sightseeing-Sringar Departure Tour package