Destination

Arrival Srinagar– Sonmarg – Srinagar– Gulmarg – Srinagar– Pahalgam-Pahalgam City Tour-Departure Day Tour package

6Days / 5Nights